Tu jesteś:
aktualności

ZPAV :: Muzyka A Prawo - Aktualności

13 grudnia 2018 r.

Sektory kreatywne apelują do przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady UE w sprawie toczących się negocjacji dot. dyrektywy o prawach autorskich


Sektory kreatywne apelują do przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady UE w sprawie toczących się negocjacji dot. dyrektywy o prawach autorskich

Szeroka koalicja właścicieli praw reprezentująca sektory kreatywne wezwała przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady UE, rozpoczynających negocjacje dotyczące projektu Dyrektywy w sprawie praw autorskich, by pamiętali o pierwotnym celu legislacji, jakim jest rozwiązanie problemu „Value gap”.

„Value gap” to problem rosnącej rozbieżności pomiędzy zyskami, które czerpią największe internetowe serwisy muzyczne z treści zamieszczanych przez ich użytkowników, a wysokością wypłacanych świadczeń na rzecz twórców.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj.Value gap
Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki


ZPAV Muzz-on - tylko legalna muzyka