ZPAV :: Muzyka a prawo

ZPAV oficjalnie partnerem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ZPAV na mocy umowy o współpracy został partnerem WSPol. w Szczytnie. Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie w ramach powstającego Centrum Analityczno-Wywiadowczego i Doskonalenia Zwalczania Cyberprzestępczości w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego służb mundurowych oraz badań naukowych i prac rozwojowych nad problematyką szerokorozumianej cyberprzestępczości.


Przeczytaj więcej