ZPAV :: Muzyka a prawo
Polska branża kreatywna wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczący Dyrektywy w sprawie praw autorskich

Polska branża kreatywna wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczący Dyrektywy w sprawie praw autorskich

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, zrzeszające polskie środowiska kreatywne i innowacyjne – twórców, artystów, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców – wystosowało list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym apeluje o poparcie dla Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.
Przeczytaj więcej

Value gap
Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki
ZPAV Muzz-on - tylko legalna muzyka