Tu jesteś:
akty prawne

ZPAV :: Muzyka A Prawo - Akta Prawne

Konwencje i umowy międzynarodowe

Muzyka A Prawo Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. Dz. U. 125 1997 r. poz. 800 Traktat WIPO sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. o artystycznych wykonaniach i fonogramach Dz. U. 41 2004 r. poz. 375 TRIPS Załącznik 1C do Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) Dz. U. 32 1996 r. poz. 143

Prawo UE

Dyrektywa 2001/29/EC z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji określonych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.Official Journal L006 10/01/2002 P. 0070-0070 ES EN Dyrektywa 2004/48/EC z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej i przemysłowej.Official Journal L157 30/04/2004/ P. 0045-0086 Dyrektywa 92/100/EEC z dnia 19 listopada 1992 r. dotycząca prawa najmu i wypożyczania oraz określonych praw pokrewnych w zakresie własności intelektualnej.Official Journal L346 27/11/1992 P. 0061-0066 Dyrektywa 93/83/EEC z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową.Official Journal L248 06/10/1993 0015-0021
Value gap
Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki

Złote Blachy dla najskuteczniejszych policjantów

Złote Blachy dla najskuteczniejszych policjantów

W środę 10 lipca Koalicja Antypiracka przyznała przedstawicielom jednostek Policji honorowe wyróżnienia – Złote Blachy – w uznaniu ich szczególnego zaangażowania i skutecznej walki z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym.


Przeczytaj więcej Więcej aktualności

Fryderyk Festiwal 2022