Tu jesteś:
Value Gap

ZPAV :: Muzyka A Prawo - Value gap

Parlament Europejski przegłosował 26 marca 2019 r. projekt Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.
Dziękujemy wszystkim polskim europarlamentarzystom, którzy oddali głos na polską kulturę, polskich twórców. To duży krok na drodze do normalizacji zasad korzystania z treści kreatywnych w środowisku cyfrowym – skomentował głosowanie w Parlamencie Europejskim Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video. Skupimy się teraz na procesie implementacji zapisów dyrektywy do polskiego prawa – naszym zadaniem będzie m.in. m.in. wyjaśnienie opinii publicznej faktycznego zakresu zmian wprowadzanych przez dyrektywę oraz wspieranie polskiego rządu w prawidłowym zaadaptowaniu unijnych zapisów – dodaje.

Oświadczenie po głosowaniu Parlamentu Europejskiego wydała także Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI):

Dziękujemy ustawodawcom za to, iż podjęli się nawigowania w tym złożonym środowisku, przyjmując za cel uchwalenie dyrektywy, która będzie miała wyjątkowe znaczenie dla społeczności dostarczającej treści. To pierwszy na świecie akt prawny, który potwierdza, że platformy z treściami zamieszczanymi przez użytkowników dokonują rozpowszechnienia tych treści i muszą w związku z tym albo uzyskać zgodę właściciela praw, albo zagwarantować, że żadne nieautoryzowane treści nie będą dostępne na ich platformach. W dyrektywie pojawia się także po raz pierwszy regulacja dotycząca „trwałego usuwania”, zobowiązująca platformy do dbałości o to, aby nieautoryzowane treści nie pojawiały się ponownie w serwisach po ich usunięciu.

Przed nami etap implementacji dyrektywy, w którym będziemy wspierać państwa członkowskie UE w zapewnieniu takiej transpozycji zapisów dyrektywy do krajowych legislacji, która będzie w pełni zgodna z jej celem oraz kluczowymi zasadami europejskiego i międzynarodowego prawa – czytamy w komentarzu Frances Moore, prezes IFPI.

15 kwietnia 2019 r. Dyrektywa została przyjęta przez Państwa Członkowskie.

Przyjęty tekst Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (Wydanie tymczasowe)

#dajprawokulturze #valuegap Czytaj więcej: Problem Value Gap


Artyści i Twórcy apelują do polskich Europarlamentarzystów - #Dajprawokulturze

Tulia

Red

Jacek Stachursky

Margaret


Zobacz więcej...

Czytelnia

Ciekawe artykuły

Tułodziecki: Kreatywni skazani na śmierć” Rzeczpospolita
Article 13: Anatomy of a Political Hack- Guest Post by Volker Rieck” The Trichordist
The Google Funded Astroturf Group that Hacked The EU Copyright Vote (In Pictures)” The Trichordist
Tech Giants Win a Battle Over Copyright Rules in Europe” The New York Times
Wiele hałasu o ACTA2” Newsweek
Dyrektywa o jednolitym rynku cyfrowym to ratunek dla niezależnego dziennikarstwa” Rzeczpospolita
Levy: Unia musi chronić twórców” Rzeczpospolita
Value gap