Tu jesteś:
Value Gap

ZPAV :: Muzyka A Prawo - Value gap

Dlaczego dyrektywa jest ważna

  • Nowe zapisy chronią twórców i twórczość. Nie są skierowane przeciwko użytkownikowi, nie ograniczają jego wolności – regulują tylko relacje między właścicielami praw do muzyki, a jej dystrybutorami – bo taką de facto rolę pełnią platformy udostępniające treści zamieszczane przez użytkowników.
  • Zagwarantowanie uczciwych szans twórców i artystów w internecie zapewni bezpieczne środowisko pracy dla milionów artystów na całym świecie w tym w Polsce.
  • Bezpieczeństwo i niezależność finansowa twórców to gwaranty swobody artystycznej wypowiedzi. To kultura prawdziwie demokratyczna, niezależna od patronatu.
  • Nowe przepisy chronią także użytkowników. Dzięki potwierdzeniu odpowiedzialności niektórych (aktywnych) platform za zamieszczane w ich serwisach treści, użytkownik będzie miał pewność, że to, co uploaduje w serwisie jest objęte licencją uzyskaną od właścicieli praw przez platformę. Innymi słowy, platformy, do których odnosi się dyrektywa, będą musiały uzyskać licencję, obejmującą działania podejmowane przez swoich użytkowników, podczas gdy dla samych internautów nic się nie zmieni.
  • Rozwiązania przyjęte w projekcie dyrektywy nie są proponowane wyłącznie z myślą o dniu dzisiejszym. Wprowadzając dziś równe szanse twórców w negocjacjach z platformami internetowymi, dbamy też o artystów kolejnego pokolenia, dla których cyfrowy świat muzyki będzie być może tym najważniejszym.
  • Propozycje zapisów, przyjęte przez komisję JURI to wynik wielomiesięcznych prac, konsultacji i negocjacji – to zrównoważony tekst, uwzględniający interesy zarówno użytkowników, jak i uprawnionych podmiotów. Walczymy o to, aby Parlament Europejski przyjął tekst, pozwalający rozwiązać problem Value Gap i zobowiązać platformy, opierające swoją działalność na treściach kreatywnych do negocjowania na zasadach komercyjnych licencji na muzykę, dzięki której ich uzyskują tak ogromne zyski.
  • Proponowana aktualizacja europejskich zapisów znalazła poparcie ponad 2 000 wykonawców, 20 000 twórców i 57 europejskich organizacji reprezentujących poszczególne branże kreatywne.


Dyrektywa w sprawie prawautorskich

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022