Tu jesteś:
aktualności

ZPAV :: Muzyka A Prawo - Aktualności

24 listopada 2011 r.

Oświadczenie IFPI dotyczące orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Scarlet.

Oświadczenie IFPI dotyczące orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Scarlet.

Frances Moore, dyrektor generalny IFPI:

„To orzeczenie będzie pomocne w naszych działaniach na rzecz ochrony treści kreatywnych w Internecie. Potwierdza ono, że możliwe jest wymaganie od dostawców usług internetowych i innych pośredników podejmowania kroków ograniczających istniejące i przyszłe naruszenia, a także podkreśla wagę ochrony praw własności intelektualnej jako fundamentalnego prawa. W tym szczególnym przypadku Trybunał odrzucił możliwość zastosowania środka w postaci filtrowania treści, zaproponowanego przez sąd belgijski, uznając jego zakres za zbyt szeroki. Decyzja ta nie ma jednak wpływu na formy współpracy dostawców usług internetowych z właścicielami praw popierane przez IFPI, takie jak systemy stopniowego reagowania i blokowanie konkretnych witryn internetowych, które już funkcjonują w wybranych krajach Europy.”


12 września 2011 r.

Czas ochrony artystów wykonawców i producentów fonogramów w Europie przedłużony do 70 lat.

Czas ochrony artystów wykonawców i producentów fonogramów w Europie przedłużony do 70 lat.

BRUKSELA, 12 września 2011 – Przemysł muzyczny na całym świecie z zadowoleniem przyjął dzisiejszą decyzję Unii Europejskiej o przedłużeniu czasu ochrony prawnej wykonawców i producentów fonograficznych z 50 do 70 lat.

8 lipca 2011 r.

„Copyright Alerts”

Liderzy branży muzycznej, filmowej, telewizyjnej oraz firmy oferujące dostęp do internetu jednoczą się w walce przeciwko kradzieży chronionych prawem autorskim treści w środowisku online i ogłaszają współdziałanie w ramach programu „Copyright Alerts.”

Nowe narzędzie, służące edukacji konsumentów i rodziców oraz umożliwiające ograniczenie kradzieży chronionych treści w internecie.


26 czerwca 2011 r.

Miesięczne zestawienie Grupy Antypirackiej ZPAV

Prezentujemy ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCE NARUSZEŃ PRAW PRODUCENTÓW FONOGRAFICZNYCH W INTERNECIE, UJAWNIONYCH I ZAREJESTROWANYCH PRZEZ Grupę Antypiracką ZPAV w maju 2011.

  • Linki zebrane z serwisów społecznościowych
  • Na wniosek ZPAV usunięto 202 028 plików muzycznych z serwisów społecznościowych o wartości 373 752 PLN.

    Wysłano wezwania do zaprzestania naruszeń do 61 użytkowników serwisów hostujących pliki. Szacowana wartość naruszeń: 980 010 PLN.


12 kwietnia 2011 r.

Nowelizacja Ustawy o Radiofonii i Telewizji – gwarancja emisji utworów w języku polskim.

Nowelizacja Ustawy o Radiofonii i Telewizji – gwarancja emisji utworów w języku polskim.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

4 kwietnia br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy o Radiofonii i Telewizji. Tym samym wszedł w życie art. 15 ust.2 dotyczący ochrony języka polskiego w programach radiowych. Artykuł ten uściśla procentowe gwarancje emisji utworów w języku polskim. Z dotychczasowych 33% utworów nadawanych w języku polskim, 60% musi być grane w godzinach 5-24. Dodatkowo pojawił się zapis wspierający debiutantów – ich utwory będą zaliczane nadawcom podwójnie.


6 kwietnia 2011 r.

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCE NARUSZEŃ PRAW PRODUCENTÓW FONOGRAFICZNYCH W INTERNECIE, UJAWNIONYCH I ZAREJESTROWANYCH PRZEZ GA ZPAV - MARZEC 2011

  • Linki zebrane z serwisów społecznościowych
  • Na wniosek ZPAV usunięto 268 388 plików muzycznych z serwisów społecznościowych o wartości 496 517 PLN

    Wysłano wezwania do zaprzestania naruszeń do 102 użytkowników serwisów hostujących pliki. Szacowana wartość naruszeń: 1 376 010 PLN.


15 lutego 2011 r.

„Złote Blachy 2010” przyznane

15 lutego 2011 r. — Koalicja Antypiracka po raz trzynasty uhonorowała „Złotymi Blachami” przedstawicieli jednostek Policji, które wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, filmowym i komputerowym. W tegorocznej edycji odznaczone zostały: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Komenda Miejska w Koszalinie.


31 stycznia 2011 r.

150 mln zł strat polskiego rynku fonograficznego

150 mln zł strat polskiego rynku fonograficznego

Prawie 150 mln zł strat polskiego rynku fonograficznego w ciągu ostatnich 10 lat, w tym 18 mln zł w roku 2010.

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) podsumował ostatnie 10 lat swojej działalności w zakresie działao antypirackich. W ponad 13 tys. spraw założonych przez ZPAV, straty polskiego rynku fonograficznego zostały oszacowane na prawie 150 mln zł. ...

150 mln zł strat polskiego rynku fonograficznego – informacja prasowa
10 stycznia 2011 r.

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCE NARUSZEŃ PRAW PRODUCENTÓW FONOGRAFICZNYCH W INTERNECIE, UJAWNIONYCH I ZAREJESTROWANYCH PRZEZ GA ZPAV - GRUDZIEŃ 2010

Linki zebrane z serwisów społecznościowych

Na wniosek ZPAV usunięto 55 095 plików muzycznych z serwisów społecznościowych o wartości 104 086,00 PLN

Wysłano wezwania do zaprzestania naruszeń do 137 użytkowników serwisów hostujących pliki. Szacowana wartość naruszeń: 1 377 565,00 PLN.


Value gap
Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki


Fryderyk Festiwal 2022